Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Daniszynie

Historia szkoły

Historia szkoły

 Wieś Daniszyn od lat trzydziestych XIX wieku stała się siedzibą parafialnej szkoły katolickiej. Dogodne położenie szkoły  przy głównej drodze do Krotoszyna powodowało, że uczęszczali do niej uczniowie z okolicznych wiosek (oprócz Jankowa Zaleśnego, Łąkocin, Sulisławia, które posiadały swoje szkoły). Jak twierdzi dziekan Fabisz w swojej pracy „Wiadomości o szkolności katolickiej w dekanacie koźmińskim i gimnazjum katolickim w Ostrowie" tutejsza szkoła założona została w 1833 roku i należała do nielicznych w dekanacie koźmińskim posiadającym dwie klasy. Początkowo w szkole uczył tylko jeden nauczyciel (1833r.-Piotr Gadkowski, 1865r. -Konstanty Liberski), później najprawdopodobniej ze względu na dużą liczbę dzieci utworzono drugi etat (np. w roku szkolnym 1872/73 było w szkole 153 dzieci). Inne źródło historyczne podaje („Szkic monograficzny parafii Janków Zaleśny autorstwa ks. Józefa Wiertelaka), iż do momentu wybudowania nowej szkoły (1842r.) w Daniszynie nauczał jeden z gospodarzy o nazwisku Rachwalski, który odwiedzał domy rolników i chętnie edukował dzieci.

Inspektorem wiejskiej szkoły w Daniszynie był z ramienia władzy kościelnej i rządowej do roku 1872 dziekan tutejszego dekanatu. Później nadzór nad placówką sprawował świecki inspektor powiatowy (m.in. Antoni Beach). Nadzór lokalny nad szkołą sprawował przez cały okres istnienia szkoły proboszcz tutejszej parafii min. Ks. Paweł Leporowski.

 Na początku XX wieku do szkoły katolickiej w Daniszynie uczęszczały dzieci w wieku 7 do 15 lat. Nadzór nad szkołą sprawował podinspektor Benerman. Nauka odbywała się w języku niemieckim. W szkole u uczniów oceniano m.in. zachowanie, pilność, znajomość języka niemieckiego oraz umiejętność rachowania.

 Rok 1918 i odzyskanie przez Polskę niepodległości wprowadziło zmiany w nauczaniu dzieci i młodzieży. Zmiany te objęły także szkołę w Daniszynie. Prowadzona dotychczas nauka w języku niemieckim została zastąpiona  w języku polskim. Dzieci z entuzjazmem przyjęły wiadomość, że nie będą musiały posługiwać się znienawidzonym językiem. W styczniu 1945 roku tereny powiatu ostrowskiego (w tym również Daniszyn) zostały wyzwolone spod hitlerowskiej okupacji przez wojska radzieckie pod dowództwem gen. płk. Gardowa. Zaraz po wyzwoleniu organizacją nauki w szkole zajął się pan Stępniewski, który spisał i podzielił dzieci na klasy (1.03.1945r.). Od 13 marca 1945 roku kierowniczką szkoły w Daniszynie została Maria Wasielewska z Warszawy. W szkole zatrudniona była także Eugenia Stanke (również z Warszawy). Praca w pierwszych miesiącach nauki była bardzo ciężka, dokuczał brak podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych. Niechętne było także nastawienie miejscowej ludności do nauczycieli, gdyż ostatni kierownik Hausner współpracował z Niemcami i był na liście V.C. Dokuczał brak żywności, którą można było zdobyć wymieniając towar za towar. Jednak osobisty wkład kadry nauczycielskiej w przygotowanie budynku szkolnego do użytku (w okresie wojny siedziba zarządu gminy), troska o dobro dzieci spowodowały, że stosunki z ludnością uległy radykalnej poprawie.

 Pod koniec lat czterdziestych XX wieku szkoła powszechna w Daniszynie miała charakter 7 klasowej szkoły zbiorczej (np. w roku szkolnym 1948/49 uczęszczały tu dzieci z placówek niepełnych, z Chruszczyn, Łąkocin, Nabyszyc,  Niemojewca i Wierzbna). W budynku znajdowały się 4 sale lekcyjne (2 na parterze i 2 na strychu) oraz mieszkanie nauczycielskie.

Na początku lat pięćdziesiątych szkoła pełniła nadal funkcję placówki zbiorczej dla uczniów: z Chruszczyn, Jankowa Zaleśnego, Łąkocin, Niemojewca, Wierzbna i Nabyszyc. Jednak w połowie lat pięćdziesiątych do szkoły zbiorczej w Daniszynie uczęszczali już tylko uczniowie ze szkół niepełnych w Chruszczynach i  Łąkocinach. Z dniem 1 września 1958 roku tutejsza szkoła przestała być także placówką zbiorczą dla dzieci z Łąkocin.

Do 1965 roku placówką zarządzał i kierował Seweryn Zwierzycki. Kierownik Zwierzycki był bardzo surowym i wymagającym nauczycielem, ceniącym u uczniów pilność i dyscyplinę, a u swoich podwładnych sumienność i pracowitość. To za jego czasów zrodziła się myśl wybudowania nowej, nowoczesnej szkoły (1949r.)  jednak udało mu się tylko szkołę odremontować  (1958r.), odnowić znajdujące się przy szkole zabudowania gospodarcze, przyłączyć do placówki prąd elektryczny (1959)i zakupić pierwszy we wsi telewizor. W tym czasie w szkole funkcjonowało także przedszkole.

Myśl budowy nowej, pięknej szkoły nurtowała także następcę pana Zwierzyckiego-mgr Dionizego Tomaszewskiego i jego żonę Marię. Jadnak pomimo rozlicznych planów (zlokalizowane na uboczu, na ziemi szkolnej przy drodze polnej do Łąkocin) i sprzyjających warunków (budowa 1000 szkół na 1000-lecie PRL), nie udało się rozpocząć prac budowlanych.

Rok szkolny 1973/74 przyniósł kolejne zmiany w organizacji pracy placówki. Do szkoły podstawowej w Daniszynie przyłączono placówkę z Łąkocin i utworzono Szkołę Podstawową w Daniszynie- Łąkocinach. Budynek szkoły w Łąkocinach stał się od tego momentu miejscem nauki uczniów z klas I-I, a później I-III. Dojeżdżający dotychczas rowerami zaczęli być dowożeni autobusem PKS.

Wreszcie latem 1983 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Józefa Kubery rozpoczęto prace remontowe mające na celu wybudowanie na „starych" fundamentach nowego budynku szkolnego. W pracach nad powstaniem nowej szkoły wspomagali dyrektora Kuberę Komitet Rodzicielski z panem Bogdanem Brodziakiem na czele.

 Pojawienie się w Daniszynie nowej postaci, pani dyrektor Janiny Glaser pozwoliło na sprawne zarządzanie placówką i kontynuowanie prac budowlanych.  Rok szkolny 1983/84 rozpoczęto w nowym, pięknym budynku (szkole na miarę XX wieku).

 Od 1 września 1995 roku Szkoła Podstawowa w Łąkocinach odłączyła się od tutejszej placówki i stała się samodzielną siedzibą, której dyrektorem została mgr Barbara Pohl.

W murach Szkoły Podstawowej w Daniszynie organizowano także naukę dla dorosłych. Od października 1946 roku został zorganizowany kurs szkoły powszechnej dla dorosłych mieszkańców Daniszyna, Wierzbna i Łąkocin, którego uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego otrzymali świadectwo ukończenia siedmioklasowej szkoły powszechnej.

W roku szkolnym 1975/76 w szkole pobierali naukę rolnicy z okolicznych wiosek uczęszczając do Zasadniczej Szkoły Rolniczej (uzyskanie tytułu wykwalifikowanego rolnika było wówczas niezbędne dla tych, którzy chcieli przejąć gospodarstwo rolne po rodzicach). Wykłady z zakresu produkcji zwierzęcej i rolniczej prowadzili nauczyciele Państwowego Technikum Rolniczego z Przygodzic oraz nauczyciele tutejszej szkoły.

W roku 2003 szkoła ponownie otworzyła swoje mury dla rolników organizując wspólnie z Zarządem Wielkopolskim ZMW szkolenie pod nazwą „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich", w ramach którego przeprowadzono podstawowy kurs obsługi komputera, prowadzenia rachunkowości rolnej i przystosowania polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich do integracji z Unią Europejską, marketingu  i funkcjonowania rynku rolno-spożywczego.

Obecnie placówką kieruje i zarządza od września 2002 roku mgr Małgorzata Dudek, współpracuje z 11 nauczycielami i 4 pracownikami obsługi  i administracji. Do szkoły w roku szkolnym 2012/2013 uczęszczają dzieci z Daniszyna, Cegieł, Chruszczyn, Mazur, Onęber i Łąkocin. Młodzież dojeżdża do szkoły „gimbusem". Lekcje prowadzone są w 7 salach lekcyjnych oraz nowoczesnej powstałej w 2002 roku pracowni komputerowej.

Od września 2011 roku zaczęły się spełniać marzenia uczniów szkoły i społeczności lokalnej i zaczęto budować salę gimnastyczną. Z tygodnia na tydzień rosły mury naszej sali gimnastycznej oraz biblioteki. Z wielkim zaciekawieniem dzieci i dorośli obserwowali wjazd ciężkiego sprzętu z poszczególnymi elementami konstrukcji i jej montażu.

Jednak warto było czekać od września 2012 roku nowa sala pozwoli na osiąganie przez uczniów szkoły jeszcze większych sukcesów w sporcie. Środowisko lokalne będzie miało możliwość większej integracji poprzez sport oraz imprezy środowiskowe

W roku 2015 Gmina Ostrów Wielkopolski zakupiła teren pod budowę placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Daniszynie. Nowy, kolorowy i bezpieczny plac zabaw został zamontowany w sierpniu 2015r. Z początkiem roku szkolnego 2015/2016 uczniowie mogą z niego korzystać. 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny